Kapara caurules un veidgabali

  Kapara lodējamie veidgabali


Kapara  lodējamie veidgabali
Nosaukums
1 CU ass līkums 90gr.12 mm AA
2 CU ass līkums 90gr.15mmAA
3 CU ass līkums 90gr.18mmAA
4 CU ass līkums 90gr.22mmAA
5 CU ass līkums 90gr.28mmAA
6 CU ass līkums 90gr.35mmAA
7 CU ass līkums 90gr15mmIA
8 CU ass līkums 90gr18mmIA
9 CU ass līkums 90gr22mmIA
10 CU ass līkums 90gr28mmIA
11 CU dubultlīkums 15mm
12 CU dubultlīkums 18mm
13 CU dubultlīkums 22mm
14 CU dubultlīkums 28mm
15 CU korķis 12mm AG
16 CU korķis 12mm IG
17 CU korķis 15mm AG
18 CU korķis 15mm IG
19 CU korķis 18mm AG
20 CU korķis 18mm IG
21 CU korķis 22mm IG
22 CU korķis 28mm IG
23 CU korķis 35mm IG
24 CU korķis 42mm IG
25 CU līkums 45gr. 10mmIA
26 CU līkums 45gr. 12mm
27 CU līkums 45gr. 12mmIA
28 CU līkums 45gr. 15mm
29 CU līkums 45gr. 15mmIA
30 CU līkums 45gr. 18mm
31 CU līkums 45gr. 18mm IA
32 CU līkums 45gr. 22mm
33 CU līkums 45gr. 22mmIA
34 CU līkums 45gr. 28mm
35 CU līkums 45gr. 28mmIA
36 CU līkums 45gr. 35mm
37 CU līkums 45gr. 35mmIA
38 CU līkums 45gr. 42mm
39 CU līkums 45gr. 42mmIA
40 CU līkums 45gr. 54mm
41 CU līkums 45gr. 54mmIA
42 CU līkums 45gr. 64mm
43 CU līkums 45gr. 76mm
44 CU līkums 90gr. 10mmAA
45 CU līkums 90gr. 10mmIA
46 CU līkums 90gr. 12mmAA
47 CU līkums 90gr. 12mmIA
48 CU līkums 90gr. 12x1/2"AG
49 CU līkums 90gr. 12x1/2"IG
50 CU līkums 90gr. 15mmAA
51 CU līkums 90gr. 15mmIA
52 CU līkums 90gr. 15x1/2"AG
53 CU līkums 90gr. 15x1/2"IG
54 CU līkums 90gr. 15x3/4"IG
55 CU līkums 90gr. 18mm AA
56 CU līkums 90gr. 18mmIA
57 CU līkums 90gr. 18x1/2"AG
58 CU līkums 90gr. 18x1/2"IG
59 CU līkums 90gr. 18x3/4"AG
60 CU līkums 90gr. 18x3/4"IG
61 CU līkums 90gr. 22mmAA
62 CU līkums 90gr. 22mmIA
63 CU līkums 90gr. 22x1"AG
64 CU līkums 90gr. 22x1"IG
65 CU līkums 90gr. 22x3/4"AG
66 CU līkums 90gr. 22x3/4"IG
67 CU līkums 90gr. 28mmAA
68 CU līkums 90gr. 28mmIA
69 CU līkums 90gr. 28x1"AG
70 CU līkums 90gr. 28x1"IG
71 CU līkums 90gr. 28x3/4"IG
72 CU līkums 90gr. 35mmAA
73 CU līkums 90gr. 35mmIA
74 CU līkums 90gr. 42mmAA
75 CU līkums 90gr. 42mmIA
76 CU līkums 90gr. 54mmAA
77 CU līkums 90gr. 54mmIA
78 CU līkums 90gr. 64mmAA
79 CU līkums 90gr. 6mmAA
80 CU līkums 90gr. 76mmAA
81 CU līkums 90gr. 89mmAA
82 CU mufe 108mm
83 CU mufe 10mm
84 CU mufe 12mm
85 CU mufe 15mm
86 CU mufe 18mm
87 CU mufe 22mm
88 CU mufe 28mm
89 CU mufe 35mm
90 CU mufe 42mm
91 CU mufe 54mm
92 CU mufe 64mm
93 CU mufe 76mm
94 CU mufe 89mm
95 CU pāreja 108ax89mm
96 CU pāreja 12x10mm ii
97 CU pāreja 15ax12mm
98 CU pāreja 15x12mm ii
99 CU pāreja 18ax12mm
100 CU pāreja 18ax15mm
101 CU pāreja 18x12mm ii
102 CU pāreja 18x15mm ii
103 CU pāreja 22ax12mm
104 CU pāreja 22ax15mm
105 CU pāreja 22ax18mm
106 CU pāreja 22x12mm ii
107 CU pāreja 22x15mm ii
108 CU pāreja 22x18mm ii
109 CU pāreja 28ax15mm
110 CU pāreja 28ax18 mm
111 CU pāreja 28ax22mm
112 CU pāreja 28x15mm ii
113 CU pāreja 28x18mm ii
114 CU pāreja 28x22mm ii
115 CU pāreja 35ax15mm
116 CU pāreja 35ax18mm
117 CU pāreja 35ax22mm
118 CU pāreja 35ax28mm
119 CU pāreja 35x22mm ii
120 CU pāreja 35x28mm ii
121 CU pāreja 42ax22mm
122 CU pāreja 42ax28mm
123 CU pāreja 42ax35mm
124 CU pāreja 42x22mm ii
125 CU pāreja 42x28mm ii
126 CU pāreja 42x35mm ii
127 CU pāreja 54ax35mm
128 CU pāreja 54ax42mm
129 CU pāreja 54x35mm ii
130 CU pāreja 54x42mm ii
131 CU pāreja 64ax54mm
132 CU pāreja 76ax54mm
133 CU pāreja 89ax76mm
134 CU pāreja 8x10mm ii
135 CU pāreja uz vītni 10x1/2"AG
136 CU pāreja uz vītni 10x1/2"IG
137 CU pāreja uz vītni 10x3/8"AG
138 CU pāreja uz vītni 12ax1/2"IG
139 CU pāreja uz vītni 12x1/2"AG
140 CU pāreja uz vītni 12x1/2"IG
141 CU pāreja uz vītni 12x3/8"IG
142 CU pāreja uz vītni 15ax1/2"AG
143 CU pāreja uz vītni 15ax1/2"IG
144 CU pāreja uz vītni 15x1/2"AG
145 CU pāreja uz vītni 15x1/2"IG
146 CU pāreja uz vītni 15x3/4"AG
147 CU pāreja uz vītni 15x3/4"IG
148 CU pāreja uz vītni 18ax1/2"AG
149 CU pāreja uz vītni 18ax1/2"IG
150 CU pāreja uz vītni 18ax3/4"IG
151 CU pāreja uz vītni 18x1/2"AG
152 CU pāreja uz vītni 18x1/2"IG
153 CU pāreja uz vītni 18x3/4"AG
154 CU pāreja uz vītni 18x3/4"IG
155 CU pāreja uz vītni 22ax3/4"IG
156 CU pāreja uz vītni 22x1"AG
157 CU pāreja uz vītni 22x1"IG
158 CU pāreja uz vītni 22x1/2"AG
159 CU pāreja uz vītni 22x1/2"IG
160 CU pāreja uz vītni 22x3/4"AG
161 CU pāreja uz vītni 22x3/4"IG
162 CU pāreja uz vītni 28ax1"AG
163 CU pāreja uz vītni 28ax1"IG
164 CU pāreja uz vītni 28x1"AG
165 CU pāreja uz vītni 28x1"IG
166 CU pāreja uz vītni 28x11/4"AG
167 CU pāreja uz vītni 28x3/4"AG
168 CU pāreja uz vītni 28x3/4"IG
169 CU pāreja uz vītni 35x1"AG
170 CU pāreja uz vītni 35x1"IG
171 CU pāreja uz vītni 35x11/2"AG
172 CU pāreja uz vītni 35x11/4"AG
173 CU pāreja uz vītni 35x11/4"IG
174 CU pāreja uz vītni 42x1.1/2"AG
175 CU pāreja uz vītni 42x11/2"IG
176 CU pāreja uz vītni 42x11/4"AG
177 CU pāreja uz vītni 42x11/4"IG
178 CU pāreja uz vītni 42x2"AG
179 CU pāreja uz vītni 54x1/12"AG
180 CU pāreja uz vītni 54x2"AG
181 CU pāreja uz vītni 54x2"IG
182 CU pāreja uz vītni 64x21/2"AG
183 CU pāreja uz vītni 64x21/2"IG
184 CU pāreja uz vītni 76x21/2"AG
185 CU pāreja uz vītni 89x3"AG
186 CU pārliekums 12 mm
187 CU pārliekums 15mm
188 CU pārliekums 18mm
189 CU pārliekums 22mm
190 CU puspārliekums 12mm
191 CU puspārliekums 15mm
192 CU puspārliekums 18mm
193 CU puspārliekums 22mm
194 CU pussaskrūve 28 x 1 1/4
195 CU sienas līkums 12x1/2"
196 CU sienas līkums 15x1/2"
197 CU sienas līkums 15x1/2" ar 3 stiprinājumiem
198 CU sienas līkums 18x1/2"
199 CU sienas līkums 22x3/4"
200 CU T-gab. 108mm
201 CU T-gab. 10mm
202 CU T-gab. 12mm
203 CU T-gab. 15mm
204 CU T-gab. 18mm
205 CU T-gab. 22mm
206 CU T-gab. 28mm
207 CU T-gab. 35mm
208 CU T-gab. 42mm
209 CU T-gab. 54mm
210 CU T-gab. 64mm
211 CU T-gab. 76mm
212 CU T-gab. 89mm
213 CU T-parejgab. 18x12x18mm
214 CU T-parejgab. 28x18x22mm
215 CU T-parejgab. 28x22x22mm
216 CU T-parejgab. 35x28x22mm
217 CU T-parejgab. 42x22x42mm
218 CU T-pārejgab. 12x1/2"x12
219 CU T-pārejgab. 12x10x12mm
220 CU T-pārejgab. 12x15x12mm
221 CU T-pārejgab. 15x1/2"x15
222 CU T-pārejgab. 15x12x12mm
223 CU T-pārejgab. 15x12x15mm
224 CU T-pārejgab. 15x15x12mm
225 CU T-pārejgab. 15x18x15mm
226 CU T-pārejgab. 15x22x15mm
227 CU T-pārejgab. 18x1/2"x18
228 CU T-pārejgab. 18x12x15mm
229 CU T-pārejgab. 18x15x15mm
230 CU T-pārejgab. 18x15x18mm
231 CU T-pārejgab. 18x18x15mm
232 CU T-pārejgab. 18x22x18mm
233 CU T-pārejgab. 18x3/4"x18
234 CU T-pārejgab. 22x1/2"x22
235 CU T-pārejgab. 22x12x22mm
236 CU T-pārejgab. 22x15x15mm
237 CU T-pārejgab. 22x15x18mm
238 CU T-pārejgab. 22x15x22mm
239 CU T-pārejgab. 22x18x15mm
240 CU T-pārejgab. 22x18x18mm
241 CU T-pārejgab. 22x18x22mm
242 CU T-pārejgab. 22x22x15mm
243 CU T-pārejgab. 22x22x18mm
244 CU T-pārejgab. 22x28x22mm
245 CU T-pārejgab. 22x3/4"x22
246 CU T-pārejgab. 28x1"x28
247 CU T-pārejgab. 28x1/2"x28
248 CU T-pārejgab. 28x15x22mm
249 CU T-pārejgab. 28x15x28mm
250 CU T-pārejgab. 28x18x28mm
251 CU T-pārejgab. 28x22x28mm
252 CU T-pārejgab. 28x28x15mm
253 CU T-pārejgab. 28x28x18mm
254 CU T-pārejgab. 28x28x22mm
255 CU T-pārejgab. 28x3/4"x28
256 CU T-pārejgab. 35x11/4"x35
257 CU T-pārejgab. 35x15x35mm
258 CU T-pārejgab. 35x18x35mm
259 CU T-pārejgab. 35x22x28mm
260 CU T-pārejgab. 35x22x35mm
261 CU T-pārejgab. 35x28x28mm
262 CU T-pārejgab. 35x28x35mm
263 CU T-pārejgab. 35x35x22mm
264 CU T-pārejgab. 42x11/2"x42
265 CU T-pārejgab. 42x15x42mm
266 CU T-pārejgab. 42x18x42mm
267 CU T-pārejgab. 42x28x42mm
268 CU T-pārejgab. 42x35x35mm
269 CU T-pārejgab. 42x35x42mm
270 CU T-pārejgab. 54x22x54mm
271 CU T-pārejgab. 54x28x54mm
272 CU T-pārejgab. 54x35x54mm
273 CU T-pārejgab. 54x42x54mm
274 Krusts 15mm
275 Krusts 18mm
276 Krusts 22mm
277 Krusts 28mm
278 Krusts 35mm
279 Montāžas plate 12x1/2" taisnā
280 Montāžas plate 15x1/2" taisnā
281 Montāžas plate 15x1/2"iegremd.
282 Saskrūve taisnā 12x1/2"AG
283 Saskrūve taisnā 12x1/2"IG
284 Saskrūve taisnā 15x1/2"AG
285 Saskrūve taisnā 15x1/2"IG
286 Saskrūve taisnā 18x1/2"AG
287 Saskrūve taisnā 18x1/2"IG
288 Saskrūve taisnā 18x3/4"AG
289 Saskrūve taisnā 22x3/4"AG
290 Saskrūve taisnā 22x3/4"IG
291 Saskrūve taisnā 28x1"AG
292 Saskrūve taisnā 28x1"IG
293 Saskrūve taisnā 35x11/4"AG
294 Saskrūve taisnā 35x11/4"IG
295 Saskrūve taisnā 42x11/2"AG
296 Saskrūve taisnā 42x11/2"IG
297 Saskrūve taisnā 54x2"AG
298 Saskrūve taisnā lod.12mm
299 Saskrūve taisnā lod.15mm
300 Saskrūve taisnā lod.18mm
301 Saskrūve taisnā lod.22mm
302 Saskrūve taisnā lod.28mm
303 Saskrūve taisnā lod.35mm
304 Saskrūve taisnā lod.42mm
305 Stūra krusts22mm
306 Stūra krusts28mm
307 Stūra krusts 12mm
308 Stūra saskrūve 12x1/2"AG
309 Stūra saskrūve 12x3/8"IG
310 Stūra saskrūve 15x1/2"AG
311 Stūra saskrūve 15x1/2"IG
312 Stūra saskrūve 18x1/2"AG
313 Stūra saskrūve 18x1/2"IG
314 Stūra saskrūve 22x3/4"AG
315 Stūra saskrūve 22x3/4"IG
316 Stūra saskrūve 28x1"AG
317 Stūra saskrūve 28x1"IG
318 Viega sprostuzgrieznis 1"x60mm